Dịch vụ

Mua lại tài chính

Với tư cách là nhà tài trợ và người sắp xếp cho người đứng đầu, chúng tôi giúp các nhà đầu tư của mình mua cổ phần chiến lược trong các công ty niêm yết trên toàn khu vực. Các chuyên gia có trình độ cao của chúng tôi giúp cấu trúc các giao dịch đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các nhà đầu tư một cách kịp thời và kín đáo.