Dịch vụ

Đào tạo Nhà đầu tư

Được thiết kế để tối đa hóa tài sản lên một tầm cao mới, các nhà đầu tư có thể phát triển sự nhạy bén trong giao dịch của mình thông qua các buổi huấn luyện cá nhân, hội thảo thường xuyên và chương trình giảng dạy độc quyền về phân tích kỹ thuật, chiến lược giao dịch, nền tảng và thị trường. Khách hàng của chúng tôi cũng có thể tham dự các phiên kết nối mạng nội bộ độc quyền để kết nối, trao đổi ý tưởng và hiểu rõ hơn.