Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Draco Solution

Các đối tác trong liên doanh

Vietcombank

Vietcombank nắm giữ 51% vốn tại VCBF và được xem là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam trong nhiều mảng hoạt động dựa trên năng lực tài chính mạnh và dẫn đầu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Đây là ngân hàng lớn đứng thứ tư xét về tổng tài sản gần 57,8 tỷ USD tính đến 30/09/2021.

 Vietcombank hiện đứng đầu trong các hoạt động ngân hàng dành cho doanh nghiệp, vay vốn lưu động, thanh toán quốc tế và dịch vụ thẻ tín dụng. Vietcombank thường xuyên được ghi nhận là ngân hàng được quản lý tốt nhất và minh bạch nhất tại Việt Nam, vì vậy có vị thế tốt, đặc biệt là trong điều kiện thị trường khó khăn. 

Một trong những thế mạnh của Vietcombank là mạng lưới chi nhánh rộng khắp với hơn 587 văn phòng và hơn 20.062 nhân viên, cung cấp cho ngân hàng mật độ bao phủ toàn Việt Nam. Hiện tại Vietcombank đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (“HOSE”) với mã niêm yết là “VCB”.

dt2