Dịch vụ

Giao dịch ký quỹ

Để quản lý rủi ro và tối đa hóa cơ hội, giờ đây khách hàng của chúng tôi có thể giao dịch đòn bẩy trên toàn bộ danh mục sản phẩm của chúng tôi và nhận tài trợ cổ phần cho nhiều loại tiền tệ. Ngoài việc định giá minh bạch, các nhà đầu tư còn được tiếp cận với các chứng khoán có lãi suất cao với một số tỷ lệ tài chính cạnh tranh nhất trên thị trường.