Sản phẩm

Hợp đồng chênh lệch (CFD)

Là công ty môi giới được ngân hàng hỗ trợ lớn nhất châu Á, khách hàng của chúng tôi có thể sử dụng các nền tảng di động và dựa trên trình duyệt của chúng tôi để giao dịch CFD một cách hoàn toàn yên tâm. Truy cập vào một loạt các bộ đếm, khách hàng sẽ có thể điều chỉnh các chiến lược giao dịch, theo dõi và bảo vệ các vị trí của họ. Sử dụng mô hình Tiếp cận thị trường trực tiếp của chúng tôi, họ cũng được hưởng mức giá minh bạch vì mọi đơn đặt hàng sẽ tham gia trực tiếp vào trao đổi cơ bản mà không có bất kỳ chi phí hoặc chênh lệch ẩn nào.