Sản phẩm

Chứng chỉ quỹ ETF

Được niêm yết trên sàn giao dịch, ETF kết nối các nhà đầu tư với một loạt thị trường bao gồm các lĩnh vực và loại tài sản khó tiếp cận. Với khả năng tùy chỉnh danh sách theo dõi có thể giám sát các quỹ ETF hàng đầu, khách hàng của chúng tôi có thể tối đa hóa khả năng tiếp xúc với thị trường của họ bằng các công cụ mạnh mẽ có thể sàng lọc, lập bản đồ và theo dõi các quỹ hoạt động hiệu quả cao được niêm yết trên các thị trường toàn cầu lớn.