Sản phẩm

Đòn bẩy FX

Khi nói đến giao dịch ngoại hối, những chi tiết nhỏ nhất có thể tạo ra sự khác biệt lớn nhất. Chúng tôi cung cấp các nền tảng tiên tiến như MT4 và Currenex để các nhà đầu tư của chúng tôi có thể tận hưởng các phân tích phức tạp mà không cần sự can thiệp của bàn giao dịch. Để tăng tính bảo mật, tiền của khách hàng được tách biệt trong các tài khoản khác nhau. Các hội thảo thường xuyên của các chuyên gia nội bộ của chúng tôi cũng có sẵn cho khách hàng của chúng tôi.